Hagyományos kézműves termék.

Az egyes tájegységek kultúrájában való jártasság, a kézműves technikák magas-fokú ismerete teszi lehetővé, hagyományos kézműves termékek előállítását napjainkban. A tudatosan készített darabok, képviselik hagyományainkat, kultúránk iránti elkötelezettségünket, nemzeti öntudatunkat.

A parasztember, mindent el tudott készíteni saját maga számára, hiszen rá volt utalva. Legyen az bármilyen szerszámnyél, szerelmi-ajándék, bölcső, kopjafa, vagy a saját háza. Az elkészített eszközöknek jól használhatónak kellett lennie. Az ügyesebbek, a célszerűség mellett, saját íz-világuknak megfelelően díszítették tárgyaikat. A míves munkák aztán megbecsült darabnak számítottak, készítőjük pedig elismertségnek örvendett. Minden vidéknek megvoltak a mesterei. Sokakat név szerint is ismerünk.

A somogyi pásztor elődök által készített tárgyak kézbevétele, vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy ezek a tárgyak a mai ember számára is tudják közvetíteni, és talán megértetni azt a világszemléletet, mellyel elődeink a mindennapokban együtt éltek. A természethez való szoros kötődésük, a meséiken, balladáikon, énekeiken, táncaikon, saját maguk készítette tárgyaikon átsugárzó hiedelem világuk, a világról szerzett ismereteik, alakították, meghatározták napi életüket, a természet ciklikusságának megfelelően pedig életük folyamát, örömét, bánatát. Ezek az archaikus tárgyak beszélnek hozzánk.

A XXI. század emberének újra kell tanulnia ezt a nyelvet, ha érteni akarja, ha használni szeretné, úgymint ősei, hogy tárgyaiban készség szinten fogalmazhassa meg gondolatait.