Az ember, a mindennapokon kezébe kerülő anyagokból, fából, kőből, csontból, agancsból, többnyire csiszolással, eszközöket készített.

A díszítések eleinte mágikus, kultikus, tulajdoni jelek, voltak, amik később díszítőelemmé váltak. Ezek az ősi szimbólumok ma is használatosak. A kisközösség számára egyértelmű jelentésük, mára komoly, tudományos jelmagyarázati elméletté nőtte ki magát. Jelentéstartalmuk elemzése, értelmezése, az adott tárgyhoz kapcsolódó kultúrkör megismerésének, elengedhetetlen része.

Somogy, erdőkben gazdag terület, így az eszközökhöz felhasznált faanyag a lakó környezetben rendelkezésre állt. Fenyőfa, akác, tölgy, som, berkenye, kecskerágó és a legkedveltebbek a gyümölcsfák. A famegmunkálásnak az eszközei fűrészek, fejszék, balták, szalukapa, gyaluk, vésők, és a faragó ember legközvetlenebb eszköze a faragókés, a bizsók. A famegmunkálás, nagyolásból indul és tart a finomításig. Darabolás, méretre vágás, gyalulás, csiszolás, díszítés.

A csont tárgyak készítéséhez bármilyen állat csontja használható, (kecske, juh, madár, őz, szarvasmarha) mérete miatt, leggyakoribb a marhalábszár. A csontot főzéssel fehérítik, eltávolítva csontból a zsírt. Fűrészeléssel a csontból lapokat vágnak, csiszolják‚ és erre karcoloznak.

Az agancs belsejét főzéssel felpuhítják, majd utána kikaparják a szivacsos részt. Ebben az állapotában kismértékben alakítható. Agancsnál a felületen lévő gyöngyöket lereszelik, lecsiszolják és utána karcolozzák. Az agancsból lapokat nem lehet vágni az elégtelen falvastagság miatt.

Szaruból készült tárgyak nyersanyaga a magyar szürke-marha csodálatos szarva. A szarvak jellemzője, a fekete szarvcsúcs. A középrész lehet zöld, szürke vagy fehéres. Míves darabok készítéséhez a fehér a legkedveltebb. A tülök anyagából (szaru), az ügyes kezűek, sótartót, fésűt, óraláncot és sok más apró tárgyat készítettek. A szaruanyag melegítés hatására alakítható, így a fésűket, hajcsatokat és a pipa szopóját (a csutorát) formázták. A tülök fehér anyagát ízlésüknek megfelelően díszítették. Faragták, spanyolozták, és különösen Somogyban karcolozták és sárgították. Legjellegzetesebb darabok a somogyi kanász-tülök. Harci kürtként hangjelzés volt a feladata, míg a közelmúltban a kanászok legelőre hívogató dallammal jelezték a konda vonulását.

A tülök formai megjelenéséből adódóan, legegyszerűbb a kürt, az ivótülök, a tokmány, újabb időkben a bőgőkürt elkészítése, hisz a szarv külső, belső tisztítása után, kevés alakítással kész a szaru a használatra. A kürtnél a fúvóka kialakítása okozza a nehézséget. A belső hosszúság kimérése fölött kb. 5-8 cm-re, nagyon görbe szarunál 2,5-3 cm-e le kell vágni a tülök hegyét, hogy a közepet megkeresve meg lehessen fúrni. Ezután kerül kialakításra a fúvóka. Sok esetben használnak vendég fúvókát, un. munsteklit. Ez készülhet a szaru levágott saját anyagából, bodzafából vagy egyszerűen kölcsön veszik egy réztrombitából. A fúrt lyuk mérete is eszerint alakul, 4-25 mm.

Somogyban, kürtöt a kondások még a 60-as években, minden nap használtak. A kürtöket vállon átvetve, szájukkal lefelé-fordítva hordták. Díszített és díszítetlen darabok is használatban voltak. A tehetősebbek vagy az ügyes-kezűek díszített tülökkel szolgáltak. A díszítmény olvasható volt a szemlélő számára. A díszes kürt elsődlegesen hatalmi jelképként fogható fel és ez maradt fenn a közelmúltig, mikor a kanászok, juhászok, gulyások szegődni mentek, jelvényeikkel, (faragott juhászkampó, sallangos-ostor, díszes-kanászkűrt) innepi viseletben, (cifraszűr, keményszárú csizma) felvonulva, jelképezve a szakmai ranglétrán elfoglalt helyüket. A tülök több funkciós eszközként a hangadás mellett, a szájnyílás bedugaszolásával ivótülökként is szolgált. Erre utal az ivó-kürt szavunk is. Az ivótülkök használatakor, praktikus okokból, a szájnyílás felfelé áll, a díszített változatoknál, a díszítés is így olvasható, értelmezhető. A nagy mennyiségben hozzáférhető szarvak feldolgozására, iparszerűen, szakmák alakultak. Fésűsök, gombosok, csutorások stb. Nagy számban használták ugyanezt a nyersanyagot maguk a pásztorok és a kézműves-mesteremberek.

Ma is elakad a faragó lélegzete, ha egy nyers, szép tülök kerül a kezei közé.

 

Díszítőtechnikák